Nếu như bạn muốn thay đổi vẻ ngoài của mình bằng phương pháp phi phẫu thuật thì lợi ích của phuơng pháp này là không cần nghĩ dưỡng, thoải mái và đạt hiệu quả cao. Đối với những khách hàng không mong muốn phẫu thuật, Thea Beauty Solutions sẽ giúp bạn lên lịch trình phi phẫu thuật. Đối với các khách hàng mong muốn phẫu thuật, chúng tôi sẽ hội chẩn cùng nhau và đưa ra trị liệu cần thiết.